Sök
  • Läsförståelseutveckling för sfi
  • från Folkuniversitetets förlag
Sök Meny

Läsa B

Författare: Helena Bogren & Karin Sundström

I de två övningsböckerna Läsa B – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i sfi kurs B (GERS A1/A2). Övningarna ger även metodiskt en god förberedelse inför det nationella provet.

Läsa B innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, scheman, kvitton, skyltar, menyer, tidtabeller med mera. Varje bok inleds med instruktioner och tips till eleven.

Eleven använder flera återkommande lässtrategier i Läsa B. Strategierna används före, under och efter läsningen. Språket är enkelt och vardagligt, och ger eleven ett användbart ordförråd.

Läsa B består av sex kapitel fördelade på två böcker. Varje kapitel har ett givet tema:

Läsa B 1–3:

  • Familj och släkt
  • Mat och dryck
  • Kropp och hälsa.

Läsa B 4–6:

  • Kläder och väder
  • Bostad och adress
  • Vardagsliv och fritid.

Läsa B fungerar som ett bra komplement till Skriva B, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman. Facit samt lärarhandledning finns snart här på www.lasabcd.se.

Utkom våren 2022.

Obs! Läsa finns även som skollicenser i pdf-format för obegränsad användning på skolan. Använd läromedlet fritt – digitalt eller på papper – i hela skolan utan någon tidsbegränsning.

Läsa B 1–3 – Läsförståelseutveckling för sfi Läsa B 4–6 – Läsförståelseutveckling för sfi