Sök
  • Läsförståelseutveckling för sfi
  • från Folkuniversitetets förlag
Sök Meny

Läsa C

Författare: Helena Bogren

Obs! Våren 2023 utkom Läsa C i nytt format – två böcker med tema 1–3 respektive 4–6. Denna andra upplaga har dessutom utökats med fler övningar.

Läsa C 1–3 – Läsförståelseutveckling för sfi Läsa C 4–6 – Läsförståelseutveckling för sfi

I Läsa C – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i utbildning för sfi kurs C (GERS A2/A2+). Övningarna ger även en god träning inför det nationella provet.

Läsa C innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, fakta, blogginlägg, meddelanden, intervjuer, annonser med flera. Varje häfte inleds med tips till eleven. En kort lärarhandledning finns på nätet.

Eleven använder flera olika lässtrategier i Läsa C och bygger samtidigt upp sitt ordförråd. Man lär sig hur meningar och stycken sätts ihop, samt tränar på hur man kan se samband i en text.

Läsa C bestod av sex häften, vart och ett utifrån ett givet tema:

  • 1. Barndom och vuxenliv
  • 2. Hem och bostad
  • 3. Skola och utbildning
  • 4. Yrke och arbetsliv – SLUT
  • 5. Friskvård och fritid
  • 6. Ekonomi och konsumtion.

2023 utkom upplaga två som består av två böcker med tema 1–3 respektive 4–6. Häftena kan användas utan inbördes ordning och köpas i klassuppsättningar eller som enstaka häften (häfte 4 är SLUT). Läromedlet finns även som skollicens.

Läsa C fungerar även som ett bra komplement till Skriva C, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman.

Läsa C utkom i maj 2018. Våren 2023 utkom upplaga två som består av två böcker med tre teman var.

Sex stycken Läsa C-häften

2 kommentarer

  1. how to get these C (6 books) material ? I am interested to learn.

Kommentarsfunktionen är avstängd.