Sök
  • Läsförståelseutveckling för sfi
  • från Folkuniversitetets förlag
Sök Meny

Läsa C

Författare: Helena Bogren

Obs! Våren 2023 utkom Läsa C i nytt format – två böcker med tema 1–3 respektive 4–6. Denna andra upplaga har dessutom utökats med fler texter och övningar.

Läsa C 1–3 – Läsförståelseutveckling för sfi Läsa C 4–6 – Läsförståelseutveckling för sfi

I Läsa C – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i utbildning för sfi kurs C (GERS A2/A2+). Övningarna ger även en god träning inför det nationella provet.

Läsa C innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, fakta, blogginlägg, meddelanden, intervjuer, annonser med flera. Läromedlet inleds med tips till eleven. En kort lärarhandledning finns på nätet.

Eleven använder flera olika lässtrategier i Läsa C och bygger samtidigt upp sitt ordförråd. Man lär sig hur meningar och stycken sätts ihop, samt tränar på hur man kan se samband i en text.

Läsa C bestod tidigare av sex häften, vart och ett utifrån ett givet tema:

  • 1. Barndom och vuxenliv
  • 2. Hem och bostad
  • 3. Skola och utbildning
  • 4. Yrke och arbetsliv – SLUT
  • 5. Friskvård och fritid – SLUT
  • 6. Ekonomi och konsumtion.

2023 utkom upplaga två som består av två böcker med tema 1–3 respektive 4–6. Böckerna har dessutom utökats med fler texter och övningar. Häftena kan användas utan inbördes ordning och kan fortfarande köpas i klassuppsättningar eller som enstaka häften (häfte 4 och 5 är SLUT).

Läromedlet finns även som skollicens. Använd läromedlet fritt – digitalt eller på papper – i hela skolan utan någon tidsbegränsning.

Läsa C fungerar som ett bra komplement till Skriva C, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman.

Läsa C utkom i maj 2018. Våren 2023 utkom upplaga två som består av två böcker med tre teman var. Den upplagan har dessutom utökats med ytterligare texter och övningar.

Sex stycken Läsa C-häften

2 kommentarer

  1. how to get these C (6 books) material ? I am interested to learn.

Kommentarsfunktionen är avstängd.