Sök
  • Läsförståelseutveckling för sfi
  • från Folkuniversitetets förlag
Sök Meny

Läsa C

Författare: Helena Bogren

I övningshäftena Läsa C – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i utbildning för sfi kurs C (GERS A2/A2+). Övningarna ger även en god träning inför det nationella provet.

Läsa C innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, fakta, blogginlägg, meddelanden, intervjuer, annonser med flera. Varje häfte inleds med tips till eleven. En kort lärarhandledning finns på nätet.

Eleven använder flera olika lässtrategier i Läsa C och bygger samtidigt upp sitt ordförråd. Man lär sig hur meningar och stycken sätts ihop, samt tränar på hur man kan se samband i en text.

Läsa C består av sex häften, vart och ett utifrån ett givet tema:

  • Barndom och vuxenliv
  • Hem och bostad
  • Skola och utbildning
  • Yrke och arbetsliv
  • Friskvård och fritid
  • Ekonomi och konsumtion.

Häftena kan användas utan inbördes ordning och köpas i paket om sex häften, i klassuppsättningar eller som enstaka häften. Läromedlet finns även som skollicens.

Läsa C fungerar även som ett bra komplement till Skriva C, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman.

Läsa C utkom i maj 2018.

Sex stycken Läsa C-häften

Lämna en kommentar

Nödvändiga fält är markerade *.


4 × 5 =