Sök
 • Läsförståelseutveckling för sfi
 • från Folkuniversitetets förlag
Sök Meny

Läsa som skollicens

Nu finns Läsa som pdf:er med skollicens. Använd läromedlet fritt – digitalt eller på papper – i hela skolan utan någon tidsbegränsning.

Licensen ger skolan rätt till obegränsad användning av pdf:en på datorer och lärplattformar samt rätt att projicera och skriva ut valfria sidor. Pdf:en skyddas dock av gällande lagstiftning om upphovsrätt och copyright och skolan har inte rätt att hyra ut, distribuera eller överföra pdf:en eller kopior av pdf:en till andra organisationer eller till personer utanför den egna organisationen.

 • Titel – (ISBN-nummer), f-pris exkl. moms (engångskostnad).
 • Läsa B 1–3 – skollicens (pdf) – (ISBN 978-91-7434-818-7), 6000 kr.
 • Läsa B 4–6 – skollicens (pdf) – (ISBN 978-91-7434-819-4), 6000 kr.
 • Alla sex Läsa B-teman som skollicens (pdf)
  – (ISBN 978-91-7434-820-0), 10000 kr.
 • Läsa C 1–3 – skollicens (pdf) – (ISBN 978-91-7434-757-9), 6000 kr.
 • Läsa C 4–6 – skollicens (pdf) – (ISBN 978-91-7434-758-6), 6000 kr.
 • Alla sex Läsa C-häften som skollicens (pdf)
  – (ISBN 978-91-7434-797-5), 10000 kr.
 • Läsa D 1–3 – skollicens (pdf) – (ISBN 978-91-7434-787-6), 6000 kr.
 • Läsa D 4–6 – skollicens (pdf) – (ISBN 978-91-7434-788-3), 6000 kr.
 • Alla sex Läsa D-teman som skollicens (pdf)
  – (ISBN 978-91-7434-798-2), 10000 kr.