Sök
  • Läsförståelseutveckling för sfi
  • från Folkuniversitetets förlag
Sök Meny

Läsa som skollicens

Nu finns Läsa som pdf:er med skollicens. Använd läromedlet fritt – digitalt eller på papper – i hela skolan.

Licensen ger skolan rätt till obegränsad användning av pdf:en på datorer och lärplattformar samt rätt att projicera och skriva ut valfria sidor. Pdf:en skyddas dock av gällande lagstiftning om upphovsrätt och copyright och skolan har inte rätt att hyra ut, distribuera eller överföra pdf:en eller kopior av pdf:en till andra organisationer eller till personer utanför den egna organisationen.

  • Läsa C 1–3 – skollicens (pdf) – (ISBN 978-91-7434-757-9), 6000 kr.
  • Läsa C 4–6 – skollicens (pdf) – (ISBN 978-91-7434-758-6), 6000 kr.
  • Alla sex Läsa C-häften som skollicens (pdf) – 10000 kr.
  • Läsa D 1–3 – skollicens (pdf) – (ISBN 978-91-7434-787-6), 6000 kr.
  • Läsa D 4–6 – skollicens (pdf) – (ISBN 978-91-7434-788-3), 6000 kr.
  • Alla sex Läsa D-teman som skollicens (pdf) – 10000 kr.