Sök
  • Läsförståelseutveckling för sfi
  • från Folkuniversitetets förlag
Sök Meny

Läsa D

Författare: Helena Bogren & Susanne Södergren

I de två övningsböckerna Läsa D – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i sfi kurs D (GERS B1/B1+). Övningarna ger även metodiskt en god förberedelse inför det nationella provet.

Läsa D innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, faktatexter, diagram, webbkommentarer, intervjuer, programblad med mera. Varje bok inleds med instruktioner och tips till eleven.

Eleven använder flera återkommande lässtrategier i Läsa D. Strategierna används före, under och efter läsningen. Språket är synonymrikt och idiomatiskt så att eleven samtidigt bygger ut sitt ordförråd.

Läsa D består av sex kapitel fördelade på två böcker. Varje kapitel har ett givet tema.

Läromedlet finns även som skollicens. Använd läromedlet fritt – digitalt eller på papper – i hela skolan utan någon tidsbegränsning.

Läsa D 1–3:

  • Relationer och familjeliv
  • Kropp och själ
  • Studier och arbete.

Läsa D 4–6:

  • Kultur och möten
  • Medborgare och samhälle
  • Klimat och miljö.

Läsa D fungerar som ett bra komplement till Skriva D, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman. Facit samt lärarhandledning finns här på www.lasabcd.se.

Läsa D utkom i januari 2021.

Läsa D 1–3 – Läsförståelseutveckling för sfi Läsa D 4–6 – Läsförståelseutveckling för sfi